De små sorte.

Kødkvæget på Livø består af ca. 40 moderdyr af racen Aberdeen-Angus. 

Det er en lille, sort og robust kødkvægsrace uden horn, der har let ved at kælve og er velegnede til afgræsning og pleje af naturarealer. 

Køerne laver naturpleje på øen hele året rundt. De kælver i mart og april måned, primært udenfor. Køerne fodres med ensilage i stalden hver dag i vinterperioden, men har ellers fri adgang til alle naturarealerne døgnet rundt. 

Alle kalve dier hos koen indtil november måned, hvor efter de kommer på stald om vinteren. 


Tyrekalvene bliver slagtet når de er 1 år gamle og bliver afsat lokalt til Livø Feriecenter, Glenhom Vingård og Friland. Men de fleste tyrekalve bliver afsat til Meyers Catering i København. 

Kviekalvene bliver solgt til avlsbrug eller indgår i besætningen, når gamle køer skal skiftes ud.