De små sorte.

Kødkvæget på Livø består af ca. 55 moderdyr af racen Aberdeen-Angus. 

Det er en lille, sort og robust kødkvægsrace uden horn, der har let ved at kælve og er velegnede til afgræsning og pleje af naturarealer. 

Køerne kælver i løsdriftsstalden fra februar til april og kalvene dier hos koen hele sommeren, mens de er på græs. 

Økologiske køer skal være på græs 180 dage om året, så alle køer, kalve og kvier lukkes på græs ca. 1. maj og går ude indtil ca. 1. dec. 

Tyrekalvene bliver slagtet når de er 1 år gamle og bliver afsat lokalt til Livø Feriecenter, Glenhom Vingård og Friland. Men de fleste tyrekalve bliver afsat til Meyers Catering i København.