Vinter

8. februar 2024


I marken. 

Vinterafgrøderne blev sået i efteråret, og nu er vi spændte på, hvor meget skade de har taget af al den regn, som som også er faldet her på stedet. Vi fortæller tit, at Livø er et af de mest regnfattige områder i hele landet, og det holder også næsten stik i 2023, hvor der faldt 930 mm regn. Karsten registrerer nedbørsmængderne i den gamle vandmålerstation, som stammer tilbage fra dengang Livø var en officiel målestation for DMI. Nu skal det ikke indberettes længere, men det er alligevel rart selv at følge med i nedbørsmængderne.  


Dyrene. 

Vi har reduceret antallet af moderdyr i de sidste måneder af 2023, så antallet passer med den mængde foder, vi har til rådighed indtil udbinding til maj. Desuden har dyrene også været ude og lave naturpleje lige indtil Nytår, hvor sne og mudder gjorde det umuligt for dem at finde føden. Men nu er vi i gang med at sætte hegn på naturarealerne igen, så de kan komme ud når sneen er væk. 


Ny skipper.

Vores nye skipper på Livø II, Jesper Rasmussen, er kommet godt i gang med arbejdet,  og bruger meget tid på at sætte sig ind i alle de tekniske installationer, der er på øen. Det er dejligt med nye friske øjne, der spotter forbedringer og optimeringer. 

Sejladsen har, som vanligt hver vinter, været udfordret af blæst og især højvande. I år var der tilmed et par dage, hvor is-situationen i begge havne gav Jesper en ny udfordring. 


Vi ser frem mod foråret - nyder de længere dage og glæder os til, at markerne kan bære traktor og maskiner, så forårsarbejdet kan komme i gang. 


Februar hilsen fra Bente og Karsten.  


Følg livet på øen og gården på Instagram - @livoeavlsgaard - her er billeder af stort og småt fra gården.