Dåvildtet

Livø er især kendt for sine sæler og dådyr. Øen menes at have haft dåvildt uafbrudt siden middelalderen. I dag har øen en stærk og smuk bestand på ca. 70 dådyr. Dyrene lever frit på øen og er naturligt sky.

I december og januar reguleres bestanden, og kødet sælges privat og til vildthandlere. 

Hvis du er interesseret i at købe vildt fra Livø - kontakt Erik Dalsgaard på mail eda@nst.dk hvor du kan få oplysninger om pris, afhentning mv. 

Egeskoven

Den skovklædte del af Livø består især mod vest af en egeblandingsskov, domineret af eg og hassel, men også med elm, bævreasp, røn og hyld med ask og el på fugtige partier. Mange af egene i skoven er op til 300 år gamle. Skoven menes at være efterkommere af den egeblandingsskov, som var dominerende i Danmark fra stenalderen helt op til kristi fødsel. På isolerede steder med mager jord har egen holdt stand overfor bøgen.