Landbrugsdriften på Livø


Landbrugsdriften er bygget op omkring 2 hovedelementer:


En kødkvægsbesætning på ca. 55 Aberdeen Angus moderdyr + opdræt,

der græsser dele af det dyrkede landbrugsareal,  samt størstedelen af de

lysåbne naturarealer - overdrev, strandeng og hede.

I sommerperioden benyttes dyrene også som naturplejere i den gamle 

ege-hassel skov. 


Driften omfatter desuden kornavl af oprindelige brødkornarter som 

spelt, emmer, nøgen byg, svedjerug m.m., som sælges til videre

forarbejdning på bageriet Aurion i Hjørring, og derfra til salg i dele af Coop.  Høst og presning af halm

Naturpleje på skovengen