Landbrugsdriften på Livø

Landbrugsdriften er bygget op omkring 2 hovedelementer:

  • En besætning af ca. 60 Aberdeen Angus (kødkvæg) moderdyr + opdræt, der græsser dele af det 110 ha store landbrugsareal under plov samt størsteparten af de lysåbne naturarealer (110 ha) - overdrev, strandeng og hede. I sommerperioden benyttes dyrene også som naturplejere i den 110 ha store skov. 
  • Avl af oprindelige brødkornarter som spelt, emmer, nøgen byg, svedjerug m.m., som sælges til videre forarbejdning på bageriet Aurion i Hjørring, og til salg i IRMA i København. 

Høst og presning af halm

Naturpleje på skovengen

Kommentarer

Bente

27.05.2022 13:52

Hej Gudrun.
Nej, vi sælger ikke spelt og emmer direkte fra gården, da det skal afskalles inden det kan males til mel. Det sker hos Aurion, hvor du kan købe mel og kerner i deres webshop.

Gudrun Gotved

27.05.2022 13:38

Hej.
Sælger I mon spelt og emmer direkte fra gården? JEg tænker i 5 eller evt. 10 kg sække?

Seneste kommentarer

01.08 | 17:57

Hej Kurt. Økologisk og regenerativt landbrug er to sider af samme sag, hvor vi i begge tilfælde ønsker at øge jordens frugtbarhed og i det regenerative forstyrre livet under jorden så lidt som muligt.

30.07 | 15:07

Mange ved hvad økologi er, men er landbruget på Livø egentlig ikke i højere grad regenerativ? Der er jo forskel på strategien I dyrkningsmetoden.

27.05 | 13:52

Hej Gudrun.
Nej, vi sælger ikke spelt og emmer direkte fra gården, da det skal afskalles inden det kan males til mel. Det sker hos Aurion, hvor du kan købe mel og kerner i deres webshop.

27.05 | 13:38

Hej.
Sælger I mon spelt og emmer direkte fra gården? JEg tænker i 5 eller evt. 10 kg sække?

Del siden